Om Bergen Tannhelsesenter

Tannleger og tannpleiere

 

I tillegg har senteret erfarne tannleger og tannpleiere som (med sine omsorgsfulle assistenter) tilbyr alle typer tannlegetjenester og vil også kunne tilby regelmessig innkalling etter behov.

Vi jobber sammen for deg

 

Vårt tannhelseteam har lang og solid erfaring innen tannhelsefaget. Dette kombinert med moderne og avansert utstyr, og en behagelig atmosfære, gjør at du opplever behandling hos oss både bekvem og effektiv.

Spesialister

 

Bergen Tannhelsesenter er et odontologisk kompetansesenter for behandling av pasienter i samarbeide med henvisende tannleger.

Denne delen utøves av spesialister innen ulike odontologiske disipliner.  

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00