Våre ansatte

Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse innen tannbehandling.

Det gir oss en unik mulighet til å bruke vår felles kompetanse til ditt beste.

Her er litt mer informasjon om oss

Jan Ove Sand

 

Tannlege, har arbeidet som tannlege siden 1998. Han har sin utdannelse fra Det

medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Han har gjennom flere år opparbeidet en betydelig erfaring innen flere odontologiske emner, i sær har han arbeidet mye med konvensjonell protetikk. 

 

Oral protetikk omfatter rehabilitering av nedslitte tenner i form av porselenslaminater, porselensinnlegg, kroner og rekonstruksjon av tapte tenner ved hjelp av implantater, avtakbare proteser og broer.  Han har og en tilleggsutdannelse innen implantatprotetikk, noe som gir ham retten å utføre trygdefinansiert implantatprotetisk arbeid.

Lene Ekanger

 

Tannlege, har arbeidet som tannlege siden 2002.

Hun har sin utdannelse fra Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen.

Hun har i flere år arbeidet i både offentlig og i privat virksomhet og hun har således opparbeidet seg bred erfaring innen de fleste odontologiske disipliner.

Hun har en tilleggsutdannelse innen implantatprotetikk, noe som gir henne retten å utføre trygdefinansierte implantatprotetiske arbeide.

 

 
Hazel Eidem

 

Tannpleier, har sin utdannelse fra tannpleierskolen  ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

 

Hun har lang erfaring som tannpleier. Hun har særlig arbeidet mye med oppfølgning av pasienter som har fått implantatretinerte protetiske løsninger som kroner, broer eller avtakbare plater.

 
Maiken F. Stigen

 

Tannhelsesekretær og tannpleier, og har jobbet ved Bergen Tannhelsesenter siden juli 2013.

Hun er utdannet ved Åsane videregående skole og avla eksamen i 2009.

Senere utdannet tannpleier ved Universitetet i Bergen og avla eksamen som tannpleier sommeren 2013.

 
Dagfrid Alice Andersen

 

Dagfrid er utdannet tannhelsesekretær ved Åsane videregående skole.

Hun har jobbet ved Bergen tannhelsesenter siden 1997, med unntak av et opphold fra 2003-2007, og har siden 2011 hatt ansvar for personaloppgaver samt HMS.

 
Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00