Beinkvalitet (og - volum)

 

Beinvolumet i kjeven er ofte avgjørende for om tannimplantat kan benyttes eller ei, og kan i enkelte tilfeller være styrende for valg av behandlingsløsning og utforming av denne.

 

Når en eller flere tenner går tapt, medfører det at beinet lokalt der tannen satt ikke stimuleres til ny beinvekst. Det fører til en gradvis beinreduksjon. Dersom man venter lenge med å erstatte tapte tenner med tannimplantat, kan det således være økt risiko for at det ikke er nok bein å feste implantatene i.

Et tannimplantat vil kunne stimulere beinet til vekst og dermed bidra til at kjevekammen opprettholder sin naturlige form.

 

I tilfeller med for lite kjevebein, går det normalt å bygge opp kjevekammen igjen ved bruk av eget bein eller kunstig bein. En slik beinoppbygning bidrar til forbedret estetikk samt at implantatene med større sikkerhet skal kunne feste seg i kjevebeinet.

 

Dersom beinvolum eller beinkvalitet ikke er tilstrekkelig for å kunne få plassert det antall tannimplantat som er nødvendig, kan et alternativ til å gjennomføre beinoppbyggende tiltak være å endre på valg av protetisk løsning. Da kan en såkalt dekkprotese forankret med/på implantat være et alternativ. Til tross for at den er avtakbar har den et godt feste mot tannimplantatene, og fungerer normalt fint for pasienten.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00