Dento-alveolær kirurgi

 

Dento-alveolær kirurgi er et samlebegrep for kirurgi / operasjoner som utføres på tenner og kjevekam.

De fleste kirurgiske inngrep som gjøres i en oralkirurgisk spesialistklinikk hører inn under dento-alveolær kirurgi

 

Fjerning av retinerte tenner = tenner som ikke vokser fram til sin normale plass i tannrekken men blir liggende i kjeven. Dette gjelder hyppigst visdomstenner, men kan også forekomme med hjørnetenner, de små jekslene og andre.

Det er ikke alle retinerte tenner som bør/må fjernes. En grundig undersøkelse og vurdering i hvert enkelt tilfelle avgjør når det er indikasjon / faglig grunnlag for å fjerne tannen. I noen tilfeller kan en retinert tann bli hjulpet fram til sin plass i tannrekken med en kombinasjon av kirurgi/operasjon og tannregulering

 

Fjerning av overtallige eller misdannede tenner.

I forhold til normal tannstatus (20 melketenner som erstattes av 32 permanente/blivende tenner) kan det utvikle seg en eller flere overtallige tenner eller tannanlegg. Misdannede tenner kan også forekomme. I slike tilfeller kan det være nødvendig å fjerne slike tenner

 

Fjerning av rotrester = røtter som står igjen i kjeven etter at tannen/kronen har gått tapt av ulike årsaker. Slike rotrester kan danne utgangspunkt for betennelser, de kan representere hindringer for tilpassing av proteser, innsetting av implantater og tannregulering

 

Rotspissamputasjoner - I visse tilfeller kan det oppstå sykdom ved en rotfylt tann. Da kan det være behov for kirurgisk behandling. Den vanligste kirurgiske behandling for å redde tannen kalles for rotspissamputasjon. Ved en rotspiss-amputasjon kan betennelses-vev rundt roten fjernes og rotkanalen forsegles med en fylling slik at ny infeksjon i roten ikke skal oppstå. Når infeksjonen er sanert vil området rundt roten tilhele med nytt kjeveben, og tannen opprettholder da sin normale funksjon.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00