Fordeler ved tannimplantater

 

Tannimplantater blir stadig mer populære i forbindelse med erstatning av tenner eller til feste av tannproteser. Noen av årsakene til dette er listet opp i det følgende;

● Fungerer som en naturlig tann: Et implantat med krone fungerer som en naturlig tann. Man kan oppleve samme tyggefunksjon med implantat som med naturlige tenner.

● Naturlig utseende: Estetisk likner implantattenner naturlige tenner.  Implantatkonstruksjoner kan i dag utformes på en naturlig måte som er meget nær utseende til en naturlig tann.

 

● Føles som naturlige tenner: Et implantat oppleves som en naturlig tann i motsetning til f.eks. avtakbare proteser, som kan være til besvær på mange måter.

● Implantater krever ingen spesielle renholdsrutiner utover det en alminnelig tann krever. Det presiseres imidlertid at gode og rutinemessig gjennomførte renholdsrutiner, er viktig i begge tilfeller.

● Beincellene i din kjeve integrerer aktivt med implantatoverflaten via naturlige biologiske prosesser (osseointegrasjon). Det er således ikke nødvendig å bruke lim eller sement for å få implantatene festet. Tannimplantat krever heller ingen støttetenner og de krever således ikke at det borres i nabotenner. Implantater i god kvalitet holder typisk i flere tiår.

● Tannimplantat bidrar til å bevare kjevekammen og dermed ansiktshøyden

Oppsummert så gir implantater mulighet til å få nye faste tenner med god funksjon, et naturlig utseende og med lang holdbarhet/varighet. Nye tenner festet med implantat medfører typisk en markant forbedring av din daglige livskvalitet og bidrar til økt selvtillit.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00