Tannbehandling i narkose :

Bergen Tannhelsenter tilbyr i samarbeid med Norsk Anestesi og

Bergen Nord tannhelsesenter, tannbehandling utført i narkose.

Ved tannbehandling i narkose "sover" man når tannbehandling foregår.

Det blir ofte utført på denne måten når det av ulike årsaker er problematisk for pasienten å mestre den nødvendige tannbehandling i våken tilstand. Narkosebehandlingen foregår etter de samme prinsipper som ved et sykehus og overvåkes til en hver tid av narkoselege og narkosesykepleier.

Pasienter med behov for narkose er oftest personer:

• Som har tannlegeskrekk (ODONTOFOBI)

• Som har særdeles kraftig brekningstendens

• Som har visse sykdommer og diagnoser som gjør det vanskelig

  med vanlig tannbehandling

• Som trenger behandling som er særlig langvarig og ubehagelig

• Som ønsker å "sove" under tannbehandlingen

 

Dersom du ønsker å benytte vårt narkosetilbud, er det nødvendig med noe forarbeid, for å sikre deg en optimale behandling i narkose.

I praksis skjer dette ved at du fyller ut et helseskjema, til bruk som forhåndsinformasjon til narkoselegen før behandling.

Og vi gjennomfører en konsultasjon som er 100% smertefri, der vi kun snakker sammen, tar bilder og røntgen av din munn.

Tannlegen vil på det grunnlag være i stand til å kunne vurdere din tannhelse og utforme en behandlingsplan samt et kostnadsoverslag ut fra dine ønsker og økonomiske forutsetninger.

Noen personer har krav på refusjon fra folketrygden.

Vi er behjelpelige med å vurdere om du er berettiget til trygderefusjon.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00