Implantatbehandling steg for steg

 

Inngrepet skjer ved hjelp av lokalbedøvelse og er så god som smertefritt. I løpet av det neste døgnet etter innsetting av tannimplantat kan det forekomme noe hevelse og smerte. Alvorlige komplikasjoner er ytterst uvanlig.

1.Undersøkelse og røntgen

Før behandling er det viktig med en grundig utredning av gjenværende tenner, kjevekamsform og -volum, samt de bittmessige relasjoner. Det vil derfor blir utført en undersøkelse samt røntgen opptak. Også din generelle helsetilstand vil bli kartlagt da enkelte helsemessige faktorer kan ha innvirkning på en eventuell implantatbehandling.

2.Innsetting av implantat

Innsetting av tannimplantat er en så godt som smertefri seanse med varighet på en halv- til halvannen time, avhengig av antall tannimplantat som settes inn. Inngrepet foretas i lokalbedøvelse, men beroligende preparater eller narkose kan gis ved spesielle behov.

3.Tilhelingsfase

Etter utført implantatoperasjon ønskes normalt en tilhelingsperiode på 2 til 3 måneder, før arbeidet med å ferdigstille din nye implantatretinerte krone, - bro eller –plate påbegynnes. I denne perioden kan man hele tiden benytte midlertidig protese/pålimt erstatningstann om ønskelig. Man slipper således å være tannløs i noe fase av behandlingen.

4.Påsetting av distanse

Når beincellene har vokst tilstrekkelig inntil implantatoverflaten (osseintegrasjon) påsettes en liten forlengelse (distanse) på implantatet. Først da eksponeres implantatkonstruksjonen i munnen på slik måte at tannlegen kan gå videre med arbeide for å få fremstilt den endelige toppkonstruksjonen.

5.Fremstilling av krone/bro/protese

Et par uker etter at distansen er påsatt påbegynnes fremstillingen av toppkonstruksjonen. Denne fremstilles på grunnlag av en sambittsregistrering samt et avtrykk av tennene (kan ofte gjøres digitalt ved hjelp av film-/scanningsteknikk).

Avtrykket sendes deretter til tannteknikker og danner grunnlaget for utseende og form på den kommende tannerstatningen.

På det grunnlag fremstilles den endelige tannerstatningen.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00