Informasjon etter behandling

 

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av visdomstann skal du:
  • stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.

  • la såret være mest mulig i ro. Ikke kjenne borti med tungen.

  • ta første smertestillende tablett innen 30 - 45 minutter. Svelges med vann.

  •  vente 2 timer med å spise. Tygg maten på motsatt side de første dagene.

  • vente 6-12 timer med å røyke.

  • unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.

  • unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening, etc.) de første dagene.

  • unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.

  • skylle munnen med klorhexidinløsning (f.eks. corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Skyll ut tannkremrester før du bruker corsodyl.

Smertestillende tabletter:

Det kan forventes noe hevelse og smerter den første uken. Det er anbefalt at du tar smertestillende tabletter på følgende måte:

Svake smerter: 1 tabl. Ibux 600 mg. tas etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår).

Moderate smerter: 1 tabl. ibux 600 mg. + 2 tabl. paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4-5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår).

Sterke smerter: 1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom. (Merk: unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte).

 

Eventuelt:

• I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.

• Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke.

NB! Dersom smertene øker etter 1 - 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00