Infraksjoner

Hva er en infraksjon?

En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse. Infraksjoner oppstår oftest i tenner med store amalgamfyllinger. Mange har infraksjoner i flere tenner uten å være plaget med disse, mens andre derimot kan ha store plager fra tenner med infraksjoner.

 

Symptomer

Det vanligste symptomet ved infraksjoner i tenner, er smerter i forbindelse med tygging. Smerten beskrives ofte som en skarp iling i tannen når man tygger på noe hardt (fig. IV). I mange tilfeller kan man også oppleve smerte i det man ”slipper opp” bittet. Det er typisk at smerten er kortvarig, og forsvinner kort tid etter at belastningen opphører. Ofte vil tannen også reagere på kaldt og eventuelt på varmt.

 

Diagnose hos tannlegen

Infraksjoner viser ikke på røntgenbilder. Det må derfor foretas en klinisk undersøkelse for å lokalise­re infraksjonen. Ofte vil man kunne finne den ved at pasienten biter sammen på en ”bitepinne” i plast. Man vil da kunne utløse en iling i tannen når man biter sammen på det ”riktige” stedet. Andre ganger kan det være nødvendig å fjerne fyllingene i tannen for å kunne se sprekkdan­nelser direkte. Fra tid til annen er det likevel ikke mulig å fastslå med sikkerhet hvor infraksjonen er.

 

Behandling av tenner med infraksjoner

Behandling av tenner med infraksjoner avhenger av flere faktorer. Hvilken behandlingsform som velges styres blant annet av antall infraksjoner i tannen, hvordan infraksjonene forløper og graden av plager fra tannen.

Fylling: I enkle tilfeller kan man fjerne gamle fyllinger i tannen, deretter ta bort delen av tannen som omfattes av infraksjonen og så bygge opp igjen med en fylling i plast.

Krone: Dersom det forekommer flere infraksjoner eller om disse går dypere, vil ofte det beste være å dekke tannen med en krone. Dette vil virke stabiliserende på tannen og forhindre at det knekker større biter av den.

Rotfylling: Dersom infraksjonen medfører at bakterier infiserer tann-nerven, vil det være nødvendig å rotfylle tannen før den restaureres. Det vil da i mange tilfeller være nødvendig å restaurere tannen med en krone.

Trekke tannen: I de tilfeller sprekkdannelsen deler tannen i to, kan det være nødvendig å trekke tannen.

Avvente tannbehandling: Dersom man ikke klarer å påvise hvor plagene kommer fra, kan det være nødvendig å avvente behandling inntil symptomene trer tydeligere frem.

 

Prognose

Det er ikke alltid behandling av en tann med infraksjoner fører frem i første omgang. Dersom symptomene fortsetter etter at tannen er reparert med en fylling eller krone, kan rotfylling være nødvendig for å løse problemet. I verste fall kan det bli nødvendig å fjerne tannen. Dette avhenger av sprekkens plassering, dybde og forløpet den tar.

Når man starter å behandle en tann med infraksjoner vil prognosen være usikker.

 

 

 

Klinisk bildegalleri:

Her er den beskrivende teksten som skal til hvert enkelt bilde:

a) Bildet viser en jeksel i underkjeven med flere synlige infraks­jonslinjer.

b) Bildet viser en jeksel i underkjeven med en stor amalgam­fylling. Det går en tydelig infraksjonslinje langs den ene tyggek­nuten.

c) Bildet viser en tann der infraksjonslinjen over tid har ført til at tannen har delt seg i to.

d) Bildet viser en tann der infraksjonslinjen over tid har ført til at tannen har delt seg i to.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00