Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen tannbehandling.

Det gir oss en unik mulighet til å bruke vår felles kompetanse til ditt beste.

Her er litt mer informasjon om oss:

Medarbeidere

Daglig leder

   Bjørn Kubon

Klinikk koordinator        

   Dagfrid Andersen

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin

   Cecile Gjerde

   Njål Lekven

   Bjørn Kubon

Spesialist i oral protetikk og bittfunksjonslære

   Harald Gjengedal

   Christine Jonsgar

   Sverre Eldrup

Spesialist i kjeveortopedi

   Tone Klepsland

Spesialist i endodonti

   Svein-Egil Aarbu

Tannleger

   Anders Berntsen

   Lene Ekanger

   Anette Kubon

   Gunhild Liavaag

   Jan Ove Sand

Tannpleiere

   Hazel Eidem 

   Maiken F. Stigen  - tannhelsesekretær

Sykepleier

   Britt Kristin Storsæter

Tanntekniker / tannlegeassistent

   Henriette Hatlestad

 

Tannhelsesekretærer 

   Else Brattaule

   Eva Haukeland - operasjonsassistent

   Nina Indrebø

   Elisatbeth Kristiansen

   Linda Hoff Mjølkeråen

   Cathrine Nordanger

   Camilla Østensen 

   Marit E. Nesse

   Volha Kavaliova

Sekretærer

   Camilla Urang Breivik

   Eva Hope

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00