Kostnader/trygd

 

Implantatbehandling er en relativt kostbar behandling som de fleste må betale selv, men avhengig av hva årsak til tanntapet er, kan Helfo i visse tilfeller dekke deler av kostnadene.

 

Om dette gjelder deg finner vi ut av ved forhåndsutredningen, før behandlingsoppstart. 

 

Hvis du er berettiget bidrag fra Helfo, forutsettes det at alle deler av behandlingen utføres av spesialisttannleger eller tannlege som innehar spesialgodkjenning for å foreta implantatbehandling for trygdens regning.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00