Oral kirurgi og oral medisin

 

Mange vil i løpet av livet ha behov for kirurgisk inngrep i munnen.

Behovet kan oppstå i ulike faser av livet og kan være forårsaket av ulike forhold.

 

I barne- og ungdomsårene er det i hovedsak behandlingsbehov relatert til kjeveortopedisk behandling (regulering) eller på grunn av tannskader som er vanligst, mens det hos de unge voksne vanligvis er problemer ved frembrudd av visdomstenner som er dominerende behandlingsårsak.

 

Hos voksne og hos eldre vil kirurgibehovet normalt være relatert til ønske om å bevare egne tenner lengst mulig, samt/eventuelt å erstatte tenner som mangler.

 

Andre sykdommer, som ulike former for slimhinnelidelser, cyster og svulster kan forekomme i alle aldre og krever ofte et kirurgisk inngrep for å kunne stille korrekt diagnose eller som ledd i behandling.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00