En oralkirurgisk behandling består av følgende stadier:

1. Preoperativ undersøkelse; klinisk, med røntgen og evt supplerende undersøkelser. På denne bakgrunn stilles en diagnose; hvilken tilstand/sykdom foreligger, indikasjon/faglig grunn til å utføre behandling. En behandlingsplan som pasienten gir samtykke til settes opp.

2. Operasjon, i lokal bedøvelse, evt med premedikasjon=beroligende medisin i       tillegg. Ved premedikasjon må pasienten ha ledsager med.

3. Post-operativ informasjon og instruks, smertestillende tabletter/resept evt           etterkontroller og observasjon

 

En oralkirurgisk operasjon utføres av et team som består av:

Operatør: tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Operasjonsassistent: tannhelsesekretær med opplæring i oral kirurgi

I tillegg støtte-personal: resepsjon,”løs-gjenger”, steriltjeneste,

 

Økonomi: Ved de vanligste oralkirurgiske inngrep yter Helfo et visst bidrag/refusjon til behandlingen av voksne pasienter.

Ved noen sykdomstilstander og ved noen behandlingsmetoder ytes refusjoner etter spesielle bestemmelser.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00