Protetikk

Et smil med fine og velfungerende tenner gir selvtillit og livskvalitet

Protetisk behandling har som mål å gjenopprette et tannsett med hensyn til funksjon, komfort, estetikk og helse. Protetisk behandling er å bygge opp nedslitte tenner og erstatte manglende tenner. Et fint og velfungerende tannsett er viktig for å kunne tygge, smile og fungere sosialt og mange pasienter sier at dette gir dem bedre selvfølelse, mer selvtillit og økt livskvalitet.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00