Protetikk

Et smil med fine og velfungerende tenner gir selvtillit og livskvalitet

Protetisk behandling har som mål å gjenopprette et tannsett med hensyn til funksjon, komfort, estetikk og helse. Protetisk behandling er å bygge opp nedslitte tenner og erstatte manglende tenner.

Et fint og velfungerende tannsett er viktig for å kunne tygge, smile og fungere sosialt og mange pasienter sier at dette gir dem bedre selvfølelse, mer selvtillit og økt livskvalitet.

Behandlingen kan være fasetter, kroner, broer eller avtakbare proteser, alt etter hvor mye og hvor mange tenner som skal bygge opp. Oppbyggingene kan vi feste på gjenværende tenner eller på tannimplantat som er satt inn i kjeven.

Ved sterkt nedslitte tannsett og ved manglende tenner må det gjøres en grundig behandlingsplanlegging og behandlingen kan i den forbindelse bli langvarig. Kompliserte behandlinger krever gjerne spesialist kompetanse for et vellykket resultat og behandlingen kan gå over lang tid.

Før de ulike protetiske behandlingene får pasientene grundig informasjon om behandlingsgang, tidsaspekt og kostand.

Vi tar i mot og behandler personer med kompliserte behandlingsbehov, og ved særlige kompliserte tilfeller samarbeider flere spesialister i klinikken om planlegging og behandling.

Vi tar og i mot pasienter for å utarbeide behandlingsforslag og gi rettledning og råd om behandlingsforslag.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00