Rotfylling/endodontisk behandling

 

Rotfylling/endodontisk behandling utføres dersom pulpa (tann-nerven) er betent eller infisert. Store kariesangrep (hull), dype fyllinger, sprekkdannelser i tenner og slag/ skader mot tenner kan gjøre rotfylling nødvendig.

 

Betennelser i tann-nerven kan gi smerter av ulik grad og intensitet. Noen kan oppleve smerter i form av tannpine eller ising mens andre vil være helt symptomfri og betennelsen/infeksjonen oppdages ved rutinemessig røntgenundersøkelse.

 

Ved en rotbehandling vil man fjerne det betente/infiserte vevet i rotkanalen og forhindre spredning av infeksjonen til omliggende kjeveben. Tannens nerve blir fjernet, rotkanalen utrenset og opparbeidet og til slutt fylt med rotfyllingmateriale. Den ferdig rotfylte tannen må forsegles med en tett fylling eller krone for å forhindre nye infeksjoner. Rotbehandling krever som regel 1-3 tannlegebesøk.

 

Rotbehandling er en veletablert og sikkert behandling med som er vellykket i 80- 95%. Behandlingen er i de fleste tilfeller symptomfri, men det er vanlig at tannen kan kjennes øm de første dagene etter endt behandling.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00