Spesialiteten oral kirurgi og oral medisin

 

Godkjent odontologisk spesialitet i Norge fra 1952. Krever 5 år spesialistutdanning etter tannlegeeksamen og 2 år allmennpraksis. Har i løpet av 50 år blitt utvidet fra Tannkirurgi til Oral kirurgi og oral medisin.

 

Spesialiteten oral kirurgi og oral medisin er en spesialitet godkjent av Den norske tannlegeforening.

 

Spesialistutdanningen er et 5-årig utdanningsprogram etter avsluttet tannlegeutdanning, samt minimum to års yrkeserfaring i klinisk virksomhet som tannlege.

 

Spesialistutdanningen foregår ved kirurgiavdelingene ved De Odontologiske Fakultetene i Oslo og Bergen, og ved kjevekirurgiske sykehusavdelinger.

 

Spesialiseringen i oral kirurgi og oral medisin omfatter støttefag innen øre-nese-hals-kirurgi, plastikk-kirurgi, ortopedi og anestesi. Spesialistene har arbeidet på universitetsavdeling og på kjevekirurgisk avdeling på sentralsykehusnivå.

Følgende behandlinger inngår som en del av spesialist behandling:

Spesialist tannbehandling

 

   Tannimplantat

     Generelt om tannimplantat

     Hva er et tannimplantat

     Fordeler med tannimplantat

     Krav til pasienter som ønsker behandling med implantat

     Beinkvalitet -betydning ved behandling med tannimplantat

     Inngrepet stegvis

     Behandlingsvalg

     Komplikasjoner

     Kostnader/trygd

   Oral kirurgi

     Oralkirurgisk behandling    

     Dentoalvelær kirurgi

     Tannekstraksjon  

     Kirurgisk endodontisk behandling (rotamputasjon)

     Cyste og transplantasjoner

     Tann- og kjeveskader

Oral medisin

     Vevsprøvetaking /biopsi

     Kjeveleddslidelser

Kjeveortopedi / Tannregulering

Rotfylling / Endodontisk behandling
     Rotfylling

     Kirurgisk endodontisk behandling (rotamputasjon)

Oral protetikk

     Krone / bro

     Protese / delprotese

Tannbehandlingsangst
Narkose
Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00