Tannimplantat

 

Har du mistet en eller flere tenner, kan vi gjenskape dem ved bruk av tannimplantat(er).

Dette er en holdbar behandlingsløsning som gir deg økt livskvalitet på grunn av forbedret  tyggefunksjon og estetikk (det er og andre positive faktorer – se bl.a. under fordeler med implantat; tale, smak, opprettholde beinkvantitet)

 

Tannerstatning med implantater er nå en vel utprøvet behandlingsmetode med en klinisk dokumentasjon som strekker seg over flere tiår.

Ved vår klinikk benytter vi kun veldokumenterte implantatsystem som kan vise til gode kliniske langtidsresultater i internasjonal forskningslitteratur.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00