TANNREGULERING-KJEVEORTOPEDI

 

Kjeveortopedi handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Ca. 30% av hvert barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov.

NÅR:

Behandling gjøres hovedsakelig på barn og unge der

tenner er i frembrudd og kjeven er i vekst.

Vanligvis henviser distriktstannlegen når det er behov for behandling.

 

I noen tilfeller gjøres ikke behandlingen før etter at all vekst er avsluttet, dvs i 18-20 års-alder. I slike tilfeller må det gjøres en kombinasjon av kjeveortopedisk og kirurgisk behandling.

Kjeveortopedisk behandling kan også gjøres på voksne. Behandlingen tar da vanligvis litt lenger tid fordi reaksjonene i beinet er langsommere og det er ingen kjevevekst å dra nytte av. Dette kan begrense voksen behandlingen noe.

 

Det kan være flere årsaker til at voksne ønsker behandling:

 

-tidligere ubehandlete feil

-vandringer pga. tannkjøtts-sykdommer

-tap av tenner og slitasje på tenner

 

Både barn og voksne kan henvende seg til Bergen Tannhelsesenter for en vurdering slik at vi kan gi grundig informasjon om behandlingsbehov.

 

BEHANDLINGSPLAN:

Før behandlingsstart utarbeides en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag på bakgrunn av analyse av røntgenbilder, fotos og gipsmodeller.

 

APPARATUR:

I hovedsak fins det 2 typer tannreguleringsapparater:

 

1 ) Fast tannregulering: ”Klosser” (brackets) limes på tennene,

     en regulerings-streng festes i disse

2) Avtagbar apparatur : ”Plater” som man kan ta av og på selv

 

TID:

Fast tannregulering er det vanligste, og dette tar som regel 1,5-2 år.

 

STABILISERING:

Etter at aktiv behandling er avsluttet må tennene som regel stabiliseres ved hjelp av en avtagbar plate og limte strenger (retainere) som limes på baksiden av tennene.

Dette gjøres for å redusere tennenes tendens til å vandre tilbake.

 

ØKONOMI :

Refusjonsprosenten avgjøres. Egenandelen av behandlingskostnaden betales fortløpende i takt med at utgifter påløper. Det fremgår av kvittering hvor mye HELFO dekker.

 

REFUSJON:

HELFO yter fra 40-100 % refusjon av offentlig takst avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er.

Privat honorar er noe høyere enn offentlig takst.

Ved ”klart behov” dekker HELFO 40 % og ved ”stort behov” dekkers 75 % av offentlig takst. Regelverket beskriver tydelig hvilke bittfeil som gir hvilke refusjon. Søskenmoderasjon gis fra og med barn nr 2. Behandlingen må startes det året man fyller 20 år for at HELFO gir refusjon.

Henvisning fra almentannlege/tannpleier må foreligge for å få refusjon.

Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00