Våre ansatte

Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse innen tannbehandling.

Det gir oss en unik mulighet til å bruke vår felles kompetanse til ditt beste.

Her er litt mer informasjon om oss:

Bjørn Kubon

 

Bjørn Kubon er daglig leder av Bergen Tannhelsesenter AS. 

Han har de 20 siste år kun arbeidet med kirurgi i munn og kjeveregionen ved Bergen Tannhelsesenter og ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Ved Bergen Tannhelsesenter har han særlig arbeidet mye med erstatning av tapte tenner ved tannimplantat.

Dentoalveloær kirurgi av type kirurgisk endodonti (rotamputasjoner) og kirurgisk fjerning av dyptliggende tenner/røtter er også noe Bjørn har lang erfaring med.

Cecilie Gjerde

 

Spesialist i  oral  kirurgi og  oral medisin, har gjennomført både tannlegeutdannelse samt spesialistutdannelse ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen .

I tillegg til sitt pågående doktorgradsarbeide, arbeider hun som privat praktiserende spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Hun har omfattende erfaring innen det fulle spekter av oralmedisin, oral- og implantatkirurgiske prosedyrer og hun benyttes mye som foreleser ved nasjonale kurs innen odontologifaget.

 
Njål Lekven

 

Spesialist i  oral  kirurgi og  oral medisin, har sin grunnutdannelse og sin spesialistutdannelse fra Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitet i Bergen.  Han har tidligere vært ansatt ved Kjevekirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus samt ved avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Han har opparbeidet seg bred faring innen fagområdene oral kirurgi og oral medisin. 

 

 

 
Gjør en avtale med
Bergen Tannhelsesenter

 

Kanalveien 64
5068 Bergen
post@ok-klinikken.no

Tlf 55 55 06 00