Fyllinger

Den vanligste årsaken til at det må legges fylling i en tann er hull (karies). Det kan også være behov for fylling dersom en tann knekker, det er mye slitasje på tenner eller dersom en tidligere fylling knekker.

Amalgamfyllinger har siden 2008 ikke vært benyttet som fyllingsmateriale i Norge. I dag benyttes det i all hovedsak plastfyllinger (komposittfyllinger). Disse fyllingene er tannfarget og de herdes ved lys og kan pusses og tygges på med en gang. Da fyllingen trekker seg sammen under herding, kan dette enkelte ganger medføre såkalte kontraksjonssmerter som kan oppleves som forbigående ising/lett tyggeømhet i en periode etter at fyllingen er lagt. Som fyllingsmateriale kan man enkelte ganger også bruke glassinomersement eller fyllingen kan lages som innlegg av porselen eller gull.