Refusjonsordninger / HELFO

HELFO gir en viss stønad til visse typer tannbehandling, og dette beløpet er spesifisert på kvitteringen du får fra oss, og således automatisk fratrukket når du betaler honoraret for behandlingen.
Det du må betale representerer «egenandel» og er normalt noe høyere enn det offentlige fastsatte egenandelsbeløpet.
Egenandel for å oppnå frikort tak 2 beregnes ut i fra den offentlige fastsatte egenandel, og beregnes nå automatisk av HELFO.

Frikortet gjelder følgende godkjente egenandeler:

• Fysioterapi
• Enkelte former for tannbehandling
• Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
• Behandlingsreiser til utlandet i regi av OUS – Rikshospitalet.

Mer informasjon om refusjonsordninger finner du her.