Henviser

Henvisninger kan sendes pr post eller pr telefon. Dersom henviser får tildelt time til pasienten sin pr telefon er det helt i orden at henvisningen ettersendes pr post eller pr e-post. Dersom henvisningen sendes pr e-post må alle personopplysninger anonymiseres. Henvisningen kan også sendes med pasienten.

Det er ønskelig at personalia i henvisningen er oppdatert, da vi kontakter pasientene pr telefon eller brev for å sette opp time til konsultasjon og behandling.

I forbindelse med implantatbehandling er det viktig å få tilsendt nødvendig dokumentasjon dersom pasienten har krav på Helfo refusjon. Det kan være journalutskrift, røntgenbilder, kliniske bilder, legeerklæring eller studiemodeller.  Vi ber også om at dere angir i henvisningen om dere skal utføre eventuell implantat protetikk selv eller om dere ønsker at vi skal være behjelpelig med dette.

Vi setter pris på et godt og tett samarbeid med alle våre henvisere.

Dere er velkommen til å ta kontakt med oss dersom dere har eventuelle spørsmål!