Rotfylling/endodontisk behandling

En rotfylling gjennomføres dersom tannens nerve er betent eller det er infeksjon.

Store hull, dype fyllinger, sprekker i tennene eller skader mot tennene kan gjøre rotfylling nødvendig. Betennelser i tannerven kan gi smerter av ulik grad og intensitet. Noen kan oppleve smerter i form av tannverk eller ising, mens andre er helt symptomfri og betennelsen/infeksjonen oppdages tilfeldig ved rutinemessig røntgenundersøkelse.

Ved rotfylling får man lokal bedøvelse og det betente/infiserte vevet i rotkanalen blir fjernet og erstattet av et rotfyllingsmateriale. Rotbehandlingen krever som regel 1- 3 tannlegebesøk.

Rotbehandling er en veletablert og sikkert behandling som er vellykket i 80- 95%. Behandlingen er i de fleste tilfeller symptomfri, men normalt sett kan du oppleve forbigående smerter et par dager etter en rotbehandling. Ved behov kan disse lindres med reseptfrie legemidler. Hvis du opplever smerter utover de første dagene, eller smertene forverres, skal du ta kontakt med din tannlege. Tannlegene ved Bergen Tannhelsenter har også tett samarbeid med vår spesialist i endodonti, slik at kasus enkelt kan diskuteres med spesialist og henvises ved behov.