Tannimplantat

Har du mistet en eller flere tenner, kan vi i de fleste tilfeller gjenskape dem ved bruk av tannimplantat(er).

Behandlingen innebærer at man opererer en liten skrue i titan inn i kjevebenet. Denne erstatter roten som mangler. På toppen festes deretter en krone eller bro. Grunnstoffet titan aksepteres av kroppen nesten som om det var dens eget vev (biokompatibelt). Tannerstatning med implantater er nå en vel utprøvet behandlingsmetode med en klinisk dokumentasjon som strekker seg over flere tiår. Ved vår klinikk benytter vi kun veldokumenterte implantatsystem som kan vise til gode kliniske langtidsresultater i internasjonal forskningslitteratur.

Med en liten operasjon vil kirurgen plassere tannimplantatet i kjeven. På implantatet festes deretter et lite mellomstykke, også kjent som distanse, som stikker så vidt gjennom tannkjøttet. Etter endt tilhelingsperiode kan en (tann)krone, (tann)bro eller en protese skrues/festes fast på distansen.

Beinvolumet i kjeven er ofte avgjørende for om tannimplantat kan benyttes eller ei, og kan i enkelte tilfeller være styrende for valg av behandlingsløsning og utforming av denne.

Behandling med tannimplantat gir mulighet til å få nye faste tenner med god funksjon, et naturlig utseende og med lang holdbarhet/varighet. Nye tenner festet med implantat medfører typisk en markant forbedring av din daglige livskvalitet og bidrar til økt selvtillit.

Når behandlingen utføres er det viktig at pasienten er frisk, men også pasienter med kroniske sykdommer under medisinsk behandling kan få utført tannimplantatbehandling. En frisk munnhule hvor tannkjøttproblemer, kariesangrep og andre infeksjoner er under kontroll er viktig for et stabilt og godt langtidsresultat.

Røyking frarådes i forbindelse med implantatbehandling, i hovedsak fordi det da er større fare for komplikasjoner med beintap. Høy alder er sjelden et problem.

Implantatbehandling er en relativt kostbar behandling som de fleste må betale selv, men avhengig av hva årsak til tanntapet er, kan Helfo i visse tilfeller dekke deler av kostnadene. Om dette gjelder deg finner vi ut av ved forhåndsutredningen, før behandlingsoppstart.

Hvis du er berettiget bidrag fra Helfo, forutsettes det at alle deler av behandlingen utføres av spesialisttannleger eller tannlege som innehar spesialgodkjenning for å foreta implantatbehandling med Helfo refusjon.