Tanntrekking eller kirurgisk fjerning av tann

Det kan være flere årsaker til at en tann må fjernes.

På grunnlag av en klinisk undersøkelse og røntgenbilder, kan tannlegen vurderer om tannen kan trekkes på vanlig måte, eller om den må opereres ut. Inngrepet skjer i begge tilfeller under lokalbedøvelse, og skal normalt kunne utføres uten smerter for pasienten.

Generell helse:

Vi ønsker å gjøre inngrepet så trygt som mulig. Det er derfor viktig at vi har oppdaterte helseopplysninger. Vennligst gi beskjed om:

  • medisiner
  • sykdommer
  • allergier
  • unormal blødningstendens
  • tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
  • graviditet
  • angst for tannbehandling

Etter inngrepet:

Når bedøvelsen går ut (etter 3-4 timer), vil det bli noe smerter i området. Du vil derfor få smertestillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med deg.

Det er anbefalt å ta det med ro de første dagene etter at tannen er fjernet. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening o.l. i denne perioden.

Det kan også forekomme hevelse og gapevansker i noen døgn etter inngrepet.