Undersøkelse

Faste undersøkelser og tannrens er viktig for din orale helse.

Disse undersøkelsene går ut på å fjerne bakterier og misfarging på tennene. Tennene blir grundig gjennomgått for eventuelle behandlingsbehov. Røntgen undersøkelser er som regel en del av denne utredningen. Våre tannpleiere og allmenn tannleger har et nært samarbeid, også med spesialister på klinikken. Dersom det blir funnet behandlingsbehov kan de være behjelpelig med å sette opp time hos aktuell tannlege eller eventuelt hos spesialist.

Hvor ofte man skal undersøke tennene hos tannlegen er individuelt. Vi kartlegger hvor ofte det er nødvendig for deg og dine tenner.